ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ Ε.Ι.Γ.Κ

Τον Σκοπό του Σωματείου μας αποτελούν:

α) Η ηθική, οικονομική και – εν γένει – η παντός είδους στήριξη του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Γεωργίου Κουρτέση προς την επίτευξη του καταστατικού του σκοπού.

β) Η αρωγή στην προσπάθεια του Ιδρύματος για την επωφελέστερη αξιοποίηση του Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού «ΕΣΤΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του σκοπού του Ιδρύματος.

γ) Η διάδοση στο ευρύ κοινό – και ιδίως στους κατοίκους του Δήμου Χαλανδρίου – του έργου που επιτελείται μέσω της δραστηριότητας του Ιδρύματος με στόχο τη εθελοντική συμμετοχή τους και προσφορά στην επίτευξη των στόχων του.

Το Σωματείο επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών του με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, μεταξύ δε άλλων, με τη διοργάνωση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, ήτοι, επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, συζητήσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, με την έκδοση βιβλίων, ενημερωτικών δελτίων και άλλων εντύπων, με τη λειτουργία εντευκτηρίου, με τη θέσπιση και χορήγηση βραβείων και υποτροφιών, με την ανάληψη ή ενίσχυση ευρύτερων πολιτιστικών εκστρατειών, καθώς και με κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια πρόσφορη για την προώθηση των σκοπών του.

Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του ως άνω σκοπού, θα επιδιώκεται η προσέλκυση και ενεργοποίηση εθελοντών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να δίνουν την προσφορά τους και να παρέχουν την προσωπική τους εργασία για την ενίσχυση του έργου του Σωματείου και του Ιδρύματος. 

Για την επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο θα δραστηριοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τον καταστατικό σκοπό του Ιδρύματος και τη βούληση του διαθέτη Γεωργίου Κουρτέση, όπως αυτή ορίζεται στις από 16.12.1954, 06.11.1958 και 03.02.1959 διαθήκες του, νόμιμα δημοσιευμένες στο Πρωτοδικείο Αθηνών (2343/13.02.1959). 

Το Σωματείο δεν έχει κερδοσκοπικό ή πολιτικό χαρακτήρα.

Καταστατικό Σωματείου Φίλων Ε.Ι.Γ.Κ

Διαταγή Ειρηνοδικείου 2013

Διαταγή Ειρηνοδικείου 2014

Ξεκινήστε να γράφετε τον όρο αναζήτηση επάνω και πατήστε enter για Αναζήτηση. Πατήστε ESC για ακύρωση.

Επιστροφή επάνω