Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γ. Κουρτέση

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου Κουρτέση είναι κληροδότημα και έχει ως κοινωφελή σκοπό την ίδρυση και σταδιακή λειτουργία τμημάτων προσχολικής κατώτερης και μέσης εκπαίδευσης. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και εποπτεύεται από την Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Συστάθηκε με τη διαθήκη του ιδρυτού του Γεωργίου Ιωαν. Κουρτέση αρχικά ως Οικοκυρική Σχολή, στη μνήμη των γονέων του Ιωάννου και Μαρίας Κουρτέση  και του ιερομόναχου θείου του Γαβριήλ Κουρτέση.

Ο Γεώργιος Κουρτέσης  γεννήθηκε στο Χαλάνδρι το 1896 (διαβάστε περισσότερα).

Η Ίδρυσή του κυρώθηκε το 1960. Με τη μεταβολή των κοινωνικών συνθηκών η δημιουργία οικοκυρικής σχολής δεν ανταποκρίνοταν πλέον στα ενδιαφέροντα των νεαρών κοριτσιών και έτσι με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οικονομικών και Νομάρχη Ανατολικής Αττικής πραγματοποιήθηκε το 1987 η αλλαγή σκοπού προς επωφελέστερη διάθεση των εσόδων του με τη η σημερινή επωνυμία  Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου Κουρτέση.

Μετά από πολύχρονες και επίμονες προσπάθειες το Ίδρυμα ανέγειρε με χρήματα που προήλθαν αποκλειστικά από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του παράλληλα με τη λήψη δανείου ύψους 1.200.000 ευρώ από την Ε.Τ.Ε  – δηλαδή χωρίς κρατική χρηματοδότηση και χωρίς ένταξη σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα – την Εστία Παιδιού Χαλανδρίου, έναν υπερσύχρονο βρεφονηπιακό σταθμό δυναμικότητας 212  παιδιών, δύο (2) τμήματα του οποίου λειτουργεί αυτοδυνάμως από το 2014.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου Κουρτέση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται ανά τριετία και βάσει της διαθήκης. αποτελείται από έναν εκ των απογόνων του αδελφού του διαθέτη Δημητρίου Κουρτέση, έναν εκ των απογόνων της αδελφής του Χριστίνας Μιχαήλ, από τον εκάστοτε προϊστάμενο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Χαλανδρίου και από τον εκάστοτε Λυκειάρχη του 1ου Λυκείου Χαλανδρίου

Εν προκειμένω, καθήκοντα Προέδρου έχουν ανατεθεί στον Πρωτοπρεσβύτερο Σπυρίδωνα Παπαποστόλου, ο οποίος υπηρετεί με αφοσίωση τη θέση αυτή επί 46 συναπτά έτη, Αντιπροέδρου στον κ. Ιωάννη Μιχαήλ,  Γραμματέα στην Λυκειάρχη κα. Χαρίκλεια Ποντίκα  και Ταμία στον κ. Αλέξανδρο Μαμμόπουλο, οι οποίοι σε κλίμα άριστης συνεργασίας, παρέχουν τις υπηρεσίες τους με έναν και μοναδικό στόχο, να επιτευχθεί σωστά ο σκοπός του Ιδρύματος.

Σημερινές δυσκολίες:

Υπενθυμίζεται ότι το Ίδρυμα δεν λαμβάνει καμία κρατική χρηματοδότηση ούτε ανήκει σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα. Η πηγή εσόδων του Ιδρύματος ήταν και είναι η εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του. Για αυτόν το λόγο έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να τη διατηρήσει και να την αξιοποιήσει.

Το Ίδρυμα κατάφερε να ξεκινήσει αυτοδυνάμως την λειτουργία του παιδικού σταθμού από το σχολικό έτος 2014 – 2015 για 44 μόνο παιδιά, δεδομένου ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα να λειτουργήσει με το σύνολο τη δυναμικότητάς του.

Πλέον συγκεκριμένα: (διαβάστε περισσότερα)

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top