Διοικητικό Συμβούλιο

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Γεωργίου Κουρτέση διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται ανά τριετία και βάσει της διαθήκης αποτελείται από έναν εκ των απογόνων του αδελφού του διαθέτη Δημήτριου Κουρτέση , έναν εκ των απογόνων της αδελφής του Χριστίνας Μιχαήλ, από τον εκάστοτε προϊστάμενο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Χαλανδρίου και από τον εκάστοτε Λυκειάρχη του 1ου Λυκείου Χαλανδρίου.

Εν προκειμένω , καθήκοντα Προέδρου έχουν ανατεθεί στον κ. Ιωάννη Μιχαήλ , στον προϊστάμενο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Χαλανδρίου Άγγελο Πετριτσόπουλο , στην Λυκειάρχισσα Αργεντούλα Πάσχαρη και τα οικονομικά του Ιδρύματος στον κ. Αλέξανδρο Μαμμόπουλο  , οι οποίοι σε κλίμα άριστης συνεργασίας παρέχουν τις υπηρεσίες τους με έναν μοναδικό στόχο , να επιτευχθεί σωστά ο σκοπός του Ιδρύματος.

Υπενθυμίζεται ότι το Ίδρυμα δεν λαμβάνει καμία κρατική χρηματοδότηση ούτε ανήκει σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα . Η πηγή εσόδων του Ιδρύματος ήταν και είναι η εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του. Για αυτόν τον λόγο έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες να τη διατηρήσει και να την αξιοποιήσει.

Το ίδρυμα ξεκίνησε αυτοδυνάμως την λειτουργία του παιδικού σταθμού από το σχολικό έτος 2014 -2015 και έκτοτε και μέχρι σήμερα ακολουθεί ανοδική πορεία ως προς τον αριθμό των παιδιών που φιλοξενεί και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει.

Για παράδειγμα, την σχολική χρονιά 2022-23 η Εστία Παιδιού φιλοξένησε περίπου 105 παιδιά στα τμήματα βρέφη- Παιδικό σταθμός –Νηπιαγωγείο με στόχο την πλήρη κάλυψη της δυναμικότητας ( 181 παιδιά).

Να τονίσουμε ότι μεγάλος αριθμός παιδιών που φιλοξενούνται στο σχολείο μας τα έξοδα τους καλύπτονται  μερικώς ή ολικώς με υποτροφία από το ταμείο του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Γ. Κουρτέση .

 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το σχολείο μας ( Εστία Παιδιού ) του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Γ. Κουρτέση μπορείτε να επισκεφθείτε το site μας :  www.estiapaidiou.gr

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top