ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ Ε.Ι.Γ.Κ

Την 26/07/2013 ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού και μη πολιτικού χαρακτήρα, με την επωνυμία <ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΡΤΕΣΗ> με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής (Οδός Γαρηττού & Φαρσάλων 1).

Διαβάστε το καταστατικο εδω

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top